Op ZONDAG 15 OKTOBER 2017 organiseert GEELSE TTC haar jaarlijks G-tafeltennistoernooi in het vernieuwde lokaal, Bel 19/1 te 2440 GEEL 
voor tafeltennissers met een verstandelijke beperking en/of autisme spectrum stoornissen. 
 

Aanvang : 9.30 uur – Einde : 17.00 uur. 
Deelnameprijs = 5 euro (ter plaatse betalen). 
Elke deelnemer ontvangt een herinneringsmedaille. 
Inlichtingen : Willy Peeters – 014/58.52.03 
Inschrijven ten laatste vrijdag 6 oktober 2017 
via e-mail : giba-2000@hotmail.com met vermelding van het niveau : A= gevorderd , B= matig , C= zwak 

Een organisatie van Geelse ttc in samenwerking met Special Olympics Belgium, Parantee vzw, sportraad Geel, provincie Antwerpen en Avalympics vzw.